Für nähere Informationen über die Provinzen klicken Sie bitte auf die Provinznamen

Chinesische Provinzen

Regierungsunmittelbare Städte

Anhui Beijing
Fujian Chongqing
Gansu Shanghai
Guangdong Tianjin
Guizhou

Sonderverwaltungszonen

Hainan Hongkong ( Xianggang)
Hebei Macao (Aomen)
Heilongjiang

Autonome Regionen

Henan Guangxi
Hubei Innere Mongolei (Neimenggu)
Hunan Ningxia
Jiangsu Tibet (Xizang)
Jiangxi Xinjiang
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Taiwan*

* China sieht Taiwan als 23. chinesische Provinz